Tube de fuite "long" / Caña escape "larga"

Tube de fuite "long" / Caña escape "larga"

Tube de fuite "long"  pour silencieux 2 trous
Diamètre extérieur : 22mm
Diamètre intérieur : 20mm
Longeur : environ 40cm
Livré avec : 
- joint d'étanchéité

Caña escape "larga" para silenciadores de 2 tornillos
Diametro exterior : 22mm
Diametro interior : 20mm
Largo : 40cm
Entregado con :
- junta para el silenciador

    25,00€Prix